Hybrydowa kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu

Kładka pieszo-rowerowa w Nowym Sączu to unikatowy obiekt mostowy z hybrydową konstrukcją pomostu. Wykonana ona została z wykorzystaniem kompozytowych szalunków traconych oraz wyłącznie kompozytowych prętów zbrojeniowych. Płytę zabetonowano na całej długości 80 metrów bez żadnych przerw dylatacyjnych. Model konstrukcji wykonano w programie Sofistik na potrzeby szczegółowej analizy pracy konstrukcji oraz weryfikacji wskazań systemu monitorowania. Wyniki obliczeń wykorzystano między innymi w ramach analizy odkształceń termiczno-skurczowych betonu oraz odpowiedzi mechanicznej w czasie obciążenia próbnego

Zobacz pozostałe CASE STUDIES