3D-FEM-ULT / 50

Obiekty mostowe 3D, Inżynieria Lądowa

sofistik_3d_fem_ult1 sofistik_3d_fem_ult2

Pakiety 3D FEM  ultimate oraz utimate 50 zapewniają wszystkie narzędzia potrzebne do nowoczesnej analizy zagadnień konstrukcyjnych w inżynierii lądowej oraz projektowaniu mostów. Poza możliwością graficznego wprowadzania konstrukcji w programie AutoCAD® z nakładką SOFiPLUS, można definiować osie parametryczne umożliwiające modelowanie elementów z odniesieniem do tej osi (CABD) lub tworzenie przekrojów poprzecznych Master, umożliwiających zdefiniowanie dowolnych profili. Wykorzystanie belek strunobetonowych, kablobetonowych i elementów powłokowych oraz analiza stanów granicznych (ULS, SLS) z weryfikacją naprężeń, umożliwia projektowanie konstrukcji kompozytowych oraz wykonanych z betonu sprężonego. Pełne obliczenia nieliniowości geometrycznych (3-go rzędu) daje możliwość analizy kabli i wyboczenia konstrukcji. Dla Użytkownika dostępne są również symulacje obciążeń ruchem komunikacyjnym z uwzględnieniem metody linii wpływu oraz duża biblioteka obciążeń drogowych i kolejowych. Wysokiej klasy moduły obliczeniowe SOFiSTiK, takie jak np. DYNA do analizy dynamicznej, można dodać opcjonalnie.

Pakiet 3D FEM ultimate 50 zawiera wszystkie możliwości pakietu 3D FEM ultimate z ograniczeniem wielkości projektu do obszaru 50 x 50 x 20 m.

3d-fem-ult
3d-fem-prem
3d-fem-pro