SOFiSTiK

2024

Poznaj najbardziej funkcjonalną wersję programu SOFiSTiK i przejmij pełną kontrolę!

Nowa wersja SOFiSTiK 2024 skupia się na kluczowych kompetencjach SOFiSTiK, takich jak parametryka, szybkie solvery i płynne interfejsy, dostarczając je na Twój komputer w bezpieczny, szybki i otwarty sposób. Nowa technologia modelowania złożonych modeli zbrojeniowych 3D uzupełnia zaawansowane parametry do modelowania BIM oraz modeli analitycznych w budownictwie mostowym. Zbrojenie standardowych elementów w budownictwie można teraz szybko wstawiać z inteligentnych szablonów zbrojeniowych, oszczędzając cenny czas. Dzięki rozszerzonym funkcjom Generatora Modelu Analitycznego, użytkownicy mogą również skorzystać z łatwej koordynacji między modelem BIM a modelem analitycznym. Nowe funkcje są uzupełnione nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak filmy dotyczące aplikacji do zbrojenia „RC” oraz nowe samouczki FEA dotyczące dynamicznych obciążeń od ruchomych pociągów i zarysowanych płyt betonowych, ułatwiające efektywne korzystanie z SOFiSTiK.

Analiza Budynków

Automatyczne generowanie modelu analitycznego w Autodesk Revit z AMG

 • Główne ulepszenia wydajności sprawiają, że SOFiSTiK Analytical Model Generator jest jeszcze szybszy i może obsługiwać modele w większej skali.
 • Nowy etap weryfikacji jest kolejnym krokiem wspierania całego przepływu pracy:
  • identyfikacja problemów z koordynacją między elementem fizycznym i analitycznym,
  • identyfikacja problemów z jakością analityczną między elementami analitycznymi .
 • Aktualizacja wewnętrznego schematu przechowywania danych w celu obsługi modeli Revit z Grupami oraz przyszłego rozszerzania możliwości.

Kiedy wydajność łączy się z otwartością: projektowanie kolumn gotowe na BIM

 • Automatyczne ustawianie nazw prętów w programie Revit zgodnie z regułami nazewnictwa zdefiniowanymi przez użytkownika.
 • Tworzenie rysunków 2D za pomocą kilku kliknięć.
 • Nazwy prętów są kompatybilne z innymi przepływami pracy SOFiSTiK (SSD, SOFiPLUS i CADiNP).
 • Elastyczna analiza smukłych ścian jako słupów przy użyciu elementów obliczeniowych (DSLN).
 • Jednoczesne projektowanie wszystkich słupów żelbetowych jednego budynku za pomocą nowego zadania SSD ” Column Design Assistant „
 • Organizowanie słupów w grupach obliczeniowych.
 • Korzystanie z automatycznych i ręcznie utworzonych kombinacji przypadków obciążeń.
 • Predefiniowane tabele w Asystencie Tabel Wyników pomagają za pomocą kilku kliknięć wygenerować zestawienia do przeglądu słupów i oceny wyników obliczeń.
 • Tabela podsumowująca na potrzeby eksportu do zewnętrznych narzędzi projektowych.

Dynamiczna kontrola zbrojenia w przepływie BIM

Nowa funkcja Rebar Check zapewnia dynamiczną, oznaczoną kolorami reprezentację wymaganego i zastosowanego zbrojenia w płycie betonowej.

  • Wyświetlanie na żywo ilości zbrojenia odczytanych z modelu BIM (zbrojenie zastosowane) oraz ze źródła danych SOFiSTiK (zbrojenie wymagane).
  • Wyświetlanie ilości zbrojenia w formie powierzchniowej lub wzdłuż przekroju kontrolnego.
  • Dostępność w widokach 2D i 3D programu Revit.
  • Automatyczna optymalizacja widoku i zaawansowane ustawienia wyświetlania.
  • Styl wyświetlania w pełni dostosowywany do indywidualnych wymagań danej firmy.

Funkcje Cornerstone wspierające płynniejsze analizy płyt betonowych

 • Nowy samouczek wyjaśnia przepływ pracy dla analizy (liniowej i nieliniowej) zarysowanej płyty począwszy od SOFiPLUS i Autodesk Revit.
 • Wyświetlanie obliczonych przemieszczeń bezpośrednio w programie Revit.
 • Wizualne porównanie obliczonego (wymaganego) zbrojenia ze zbrojeniem zamodelowanym w programie Revit.

Seismic Tower - Właściwości sejsmiczne obiektów wysokościowych

Wieżowce posiadające więcej niż jedną wieżę lub uwzględniające rozwiązania wielopoziomowe, wymagają szczególnej uwagi przy ocenie odporności sejsmicznej. Aby przeprowadzić kwalifikowaną i skuteczną ocenę dynamiczną w oparciu o kryteria kondygnacji, warunkiem wstępnym jest grupowanie pięter w niezależne jednostki nazywane wieżami.

  • Modelowanie: Grupowanie kondygnacji w niezależne jednostki (wieże) w Revit i SOFiPLUS.
  • Analiza: Spójne obliczanie kondygnacji powiązane z wynikami dla wież.
  • Kontrole i przetwarzanie końcowe: ocena kryteriów projektowych opartych na kondygnacjach, rozszerzone możliwości wizualizacji.

Ulepszone projektowanie ścinanych ścian

 • Nowy standardowy przekrój SOFiSTiK typu „Ściana Ścinana” spełniający wszystkie wymagania projektowe.
 • Nowa ogólna metoda obliczeniowa, obok metody C+T, wykorzystuje sprawdzone metody obliczeniowe SOFiSTiK dla elementów belkowych (obliczeniowych).

Modelowanie Budynków

Szablony prętów zbrojeniowych

 • Nowe narzędzie do umieszczania prętów zbrojeniowych z szablonu w wybranym docelowym komponencie Revit.
 • Zawiera katalogi szablonów prętów zbrojeniowych dla różnych standardowych sytuacji.
 • Katalogi można łatwo dostosowywać i rozszerzać.
 • Szablon może być zindywidualizowanym zbrojeniem lub grupą połączonych prętów zbrojeniowych.

Przeglądarka zbrojenia

 • Przegląd wszystkich elementów zbrojenia w jednym projekcie.
 • Zawiera pręty zbrojeniowe, cięgna, sploty, elementy detali – pogrupowane według przydziałów.
 • Pomaga radzić sobie z ostrzeżeniami, lokalizować elementy w modelu 3D i zrozumieć połączenia między różnymi elementami w przestrzeni.
 • Zawiera pasek wyszukiwania i funkcje filtrowania dla poprawy wydajności procesów roboczych.

Samouczek dla początkujących

 • Dostępna jest nowa seria samouczków na temat podstawowych narzędzi i przepływów pracy w Revit + SOFiSTiK Reinforcement.
 • Jest to także idealny punkt wyjścia dla wszystkich użytkowników, którzy mają doświadczenie w projektowaniu szalunków w Revit i chcą dowiedzieć się więcej o zbrojeniu.
 • Materiały dostępne są w dokumentacji online i na YouTube w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

Skuteczna organizacja zadań

 • Każdy projekt jest podzielony na części, do których przypisane są elementy zbrojenia.
 • Aby zoptymalizować moc obliczeniową i czas, SOFiSTiK Reinforcement automatycznie przetwarza tylko te zadania, które są istotne dla bieżącej sesji roboczej.
 • Użytkownicy mogą zobaczyć i kontrolować schemat obciążenia za pomocą przeglądarki zbrojenia.

Analiza mostów

Mosty kompozytowe: sprawdzanie stanu granicznego nośności (ULS)

 • Nowy moduł COMPOSITE do projektowania w stanie plastycznym.
 • Klasyfikacja przekroju na podstawie rozkładu naprężeń plastycznych.
 • Sprawdzenie nośności przekroju plastycznego (moment i ścinanie pionowe), w tym wyboczenie i interakcja M-V.
 • Szczegółowy raport z wykresami informacyjnymi.

Dynamiczna analiza mostów kolejowych

 • Dynamiczna analiza ruchomego taboru dostosowana do koncepcji parametrycznego modelowania graficznego mostów i konstrukcji opartych na osiach (CABD).
 • Tłumienie numeryczne w celu złagodzenia niepożądanych efektów związanych z wysokimi częstotliwościami.
 • Automatyczny wybór kroku czasowego na podstawie badania zbieżności.
 • Łatwe przełączanie między analizą statyczną i dynamiczną w celu obliczenia współczynnika wzmocnienia dynamicznego.
 • Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Analiza „pushover” dla podpór mostów żelbetowych

 • Idealizacja według CALTRANS.
 • Wsparcie dla analizy pracy ograniczonego przekroju betonowego.
 • Nowe zadanie w SSD: „Pushover Analysis – Bridge Piers”.
 • Efekty P-Delta dla analizy pushover.

SOFiPLUS: Ulepszenia w modelowaniu mostów

 • Wiązanie (końcowych) punktów konstrukcyjnych z innymi punktami w celu dostosowania zmian w geometrii.
 • Grupy dla cięgien sprężających.
 • Grupy dla elementów obliczeniowych.
 • Grupy dodatkowe dla elementów kratownicowych i kablowych.

Modelowanie mostów

Modeler prętów zbrojeniowych

 • Generowanie zbrojenia w adaptacyjnej rodzinie z szerokimi zależnościami.
 • Generowanie zbrojenia 3D w budynkach i mostach.
 • Powielanie i przenoszenie zbrojenia 3D w ramach projektu lub pomiędzy różnymi projektami.

Ulepszony interfejs użytkownika w SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler

 • Nowy sposób wyświetlania parametru osi.
 • Funkcja wyszukiwania dla przeglądarki Infra Browser.
 • Opcja podglądu dla konstrukcji nośnych.

Współpraca & Open BIM

Projektowanie połączeń po eksporcie do IDEA StatiCa

 • Nowe narzędzie dla eksportu modeli cząstkowych do formatu SAF (Structural Analysis Format) opartego o pliki Excel
 • Wybór poprzez wskazanie linii lub punktu konstrukcyjnego
 • Import modelu częściowego w IDEA StatiCa w celu projektowania połączeń

Wymiana informacji z SAF

 • Dwukierunkowa wymiana modeli analitycznych w oparciu o nowy, oparty na Excelu format analizy strukturalnej SAF
 • Elastyczna wymiana modeli z zewnętrznym oprogramowaniem