3D-FEM-PREM

Obiekty kubaturowe 3D, Projektowanie konstrukcji przemysłowych

sofistik_3d_fem_prem1 sofistik_3d_fem_prem2

Pakiet 3D FEM premium oferuje wszystkie funkcje do analizy i efektywnego projektowania najbardziej wymagających obiektów w budownictwie i inżynierii przemysłowej. Poza definiowaniem graficznym konstrukcji w programie AutoCAD® z nakładką SOFiPLUS lub w programie Autodesk Revit® Structure, istnieje możliwość zdefiniowania pali i efektów nieliniowych, dzięki czemu możliwa jest symulacja interakcji konstrukcji z otaczającym ją gruntem. Projektowanie według Eurokodów, analiza stateczności oraz wiele międzynarodowych norm (np. PN-EN 1992, ciach, AASHTO) uzupełniają możliwości projektowe. Graficzny i interaktywny postprocessing oraz możliwość przeglądania wyników dla elementów płytowych w programie Excel® i VBA zapewnia Użytkownikowi pełną elastyczność.

 • Układy 3D z elementów: belkowych, płytowych, powłokowych, tarczowych
 • Graficzne definiowanie dowolnych przekrojów dla elementów prętowych
 • Żebra i podciągi jako belkowe elementy skończone
 • Postacie i częstotliwości drgań własnych (analiza dynamiczna)
 • Symulacja etapowania konstrukcji z uwzględnieniem efektów zależnych od czasu
 • Automatyczne określanie sztywności podpór dla analizy 2D na podstawie trójwymiarowych modeli BIM
 • Wymiarowanie żelbetowych konstrukcji 3D w stanie granicznym nośności (ULS) I użytkowalności (SLS) zgodnie z różnymi normami (np. EN 1992 with NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
 • Analiza osiadań płyt
 • Nieliniowe sprężyny i prawa fizyczne dla sprężyn
 • Nieliniowa analiza elementów prętowych żelbetowych i stalowych
 • Teoria II-go rzędu oraz projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem (EE, EP z automatyczną klasyfikacją przekrojów w klasach 1-3 oraz automatycznym określeniem efektywnych pól dla przekrojów klasy 4)
 • Interaktywny, graficzny postprocessing i tworzenie wykresów
 • Integracja wyników dla elementów powierzchniowych

3d-fem-ult
3d-fem-prem
3d-fem-pro