SOFiSTiK

2023

Poznaj najbardziej funkcjonalną wersję programu SOFiSTiK i przejmij pełną kontrolę!

W wersji 2023 wyraźnie zwiększono kontrolę Użytkownika nad kluczowymi procesami obliczeniowymi. Dzięki nowemu, automatycznemu generatorowi modelu analitycznego, istnieje możliwość szybszego przejścia do wymiarowania poszczególnych elementów na podstawie modelu głównego. Jednocześnie, przy projektowaniu poszczególnych elementów, Użytkownik otrzymuje pełną swobodę wyboru wszechstronnych narzędzi oferowanych przez oprogramowanie. Istotne poprawki m.in. w wizualizacji wyników obliczeń, a także swobodny przepływ danych w myśl idei BIM – to tylko niektóre elementy charakterystyczne dla wersji 2023, umożliwiające przejrzystą pracę począwszy od modelowania, poprzez obliczenia i wymiarowania, a na prezentacji wyników i tworzeniu raportów kończąc.

Analiza Budynków

Nowy pakiet startowy 3D-FEM-PRO (Proffessional)

 • Rozszerzony pakiet licencji dla przepływu informacji BIM
 • Analiza w oparciu o metodę elementów skończonych MES oraz projektowanie budynków na podstawie modeli przygotowanych w programach Autodesk® Revit® lub AutoCAD®
 • Nowy generator modelu analitycznego
 • Pełna obsługa nowego, autonomiecznego modelu Revit z interfejsem typu “Analysis + Design for Revit” 
 • Najnowsze narzędzia do projektowania budynków, takie jak np. wycięte pasy (fragmenty) elementów ściennych i płytowych
 • Zawiera wszystkie funkcje potrzebne do projektowania elementów konstrukcyjnych (słupów, belek i innych)  

Przyśpiesz swoją pracę dzięki automatycznemu Generatorowi Modelu Analitycznego!

 • W programie Autodesk Revit, począwszy od wersji 2023, model analityczny musi być generowany ręcznie. Jednak w programie SOFiSTiK, Generator Modelu Analitycznego wykonuje to zadanie w sposób automatyczny w krótkim czasie
 • Model pozostaje spójny cyfrowo: właściwości są przejmowane z modelu BIM, a następnie tworzone są linki między modelem analitycznym i BIM
 • Szerokie możliwości konfiguracji pozwalają na indywidualną optymalizację tego procesu, np. w celu generacji różnych modeli analitycznych dla różnych potrzeb projektowych

Wygodny przepływ pracy: definiuj projektowane elementy w SOFiPLUSie!

 • Projektowane elementy konstrukcyjne mogą być teraz definiowane również w programie SOFiPLUS(-X), np. jako ogólny element liniowy z punktem początkowym i końcowym lub zdefiniowanym wzdłuż osi
 • Możliwy import wszystkich elementów konstrukcyjnych zdefiniowanych w programie Revit®
 • Elementy te są wykorzystywane w wielu procesach projektowania elementów konstrukcyjnych (ściany szczelinowe, belki, …)

Twórz kombinacje obciążeń i wyników obliczeń szybciej i bardziej przejrzyście!

 • Udoskonalone narzędzia “Combine Loads” oraz „Combine Results”
 • Uproszczony proces automatycznego definiowania kombinacji obciążeń
 • Szybszy przegląd istniejących kombinacji obciążeń

Pełna kontrola dzięki przejrzystym wynikom: udoskonalone narzędzie RSA (Response Spectrum Analysis)

 • Nacisk na prezentację kluczowych wyników obliczeń oraz identyfikacja części konstrukcji, które są decydujące dla dynamicznej pracy konstrukcji
 • Przejrzyste śledzenie genezy wybranych wyników z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi modalnych
 • Łatwe przełączanie pomiędzy różnymi kombinacjami wyników w celu lepszego ich porównania 

Twórz indywidualne raporty!

 • Elastyczne i zindywidualizowane tworzenie raportów z wykorzystaniem zupełnie nowych funkcji
 • Raporty z poszczególnych zadań mogą być zbiorczo podsumowywane i posortowane według potrzeb

Modelowanie Budynków

BIM w terenie: dopasuj projekt zbrojenia do harmonogramu budowy z wykorzystaniem narzędzia RC

 • Zarządzaj oznaczeniami i schematami zbrojenia w odniesieniu do rzeczywistej
 • Nowe kryteria uwzględniania warstwy zbrojenia i elementu dla kontroli oznaczeń
 • Nowa funkcja numerowania przyrostowego dla zadanych kryteriów
 • Kilka nowych funkcji tworzenia zestawień zbrojenia według określonych kryteriów

Wykorzystaj narzędzie RC do szybkiego i łatwego rozmieszczania prętów zbrojeniowych w zależności od warunków brzegowych

 • Rozmieszczanie prętów zbrojeniowych z automatycznych uwzględnieniem nakładających się długości (w zależności od warunków przyczepności betonu)
 • Trzy nowe polecenia pozwalają na inteligentne rozmieszczanie prętów na podstawie wspólnych wzorów lub zdefiniowanych przez użytkownika warunków

Analiza mostów

Wykorzystaj zaawansowane modelowanie parametryczna z udoskonaloną koncepcją CABD

 • Zmienna grubość krawędzi dla płyt umożliwia szybkie i wygodne definiowanie nawet skomplikowanych konstrukcji płytowych
 • Ulepszenia w zakresie obciążenia ruchem pojazdów:
  • linie wpływu mogą być teraz tworzone dla pociągów ciężarowych z różnymi rozstawami kół (np. przypadek LM3 z dodatkowym LM1 na tym samym pasie ruchu), również dla obiektów typu QUAD i obiektów hybrydowych
  • narzędzie „Traffic Loader” umożliwia definicję zakresu mimośrodowości w przekroju poprzecznym obciążenia pociągiem.

Zaawansowany przepływ pracy pushover dla projektów międzynarodowych

 • Automatyczna analiza deformacji i nośności przekroju celu wygenerowania spójnego modelu materiału dla przegubu plastycznego
 • – Możliwość wykorzystania analizy typu „pushover” w celu oceny deformacji i dyssypacji (rozpraszania) energii konstrukcji w przypadku zdarzenia sejsmicznego
 • Wysoka przejrzystość i łatwość interpretacji wszystkich wyników  

Wyższa wydajność i przejrzystość dzięki ulepszonej definicji cięgien i odpowiednim raportom

 • Cięgno może przebiegać przez elementy belkowe ORAZ powierzchniowe
 • Możliwość wybory elementów konstrukcyjnych, z którymi ma się przecinać cięgno, z wykorzystaniem funkcji nowej grupy elementów
 • Wartości graniczne naprężeń według AASHTO
 • Eksport danych do pliku .dat dla systemów sprężających i poszczególnych cięgien
 • Nowy, ulepszony raport o cięgnach sprężających z uwzględnieniem widoku przekroju poprzecznego z cięgnami

Modelowanie mostów

W drodze do „cyfrowego bliźniaka”: dynamo z funkcją SBIM

Istotne usprawnienia dla projektowania infrastruktury kolejowej i nie tylko

 • Wymiary krzywej w widoku z góry i w przekrojach 
 • Modelowania obrotu z wykorzystaniem narzędzia „Void Cut” 
 • Oś: dodatkowy kąt pomiędzy każdym elementem dopasowania
 • Oś tworzona z krzywej/projekcji umożliwia wielokrotny wybór elementów tworząc polilinię
 • Import osi z załamaniem

Współpraca & Open BIM

Projektowanie połączeń po eksporcie do IDEA StatiCa

 • Nowe narzędzie dla eksportu modeli cząstkowych do formatu SAF (Structural Analysis Format) opartego o pliki Excel
 • Wybór poprzez wskazanie linii lub punktu konstrukcyjnego
 • Import modelu częściowego w IDEA StatiCa w celu projektowania połączeń

Wymiana informacji z SAF

 • Dwukierunkowa wymiana modeli analitycznych w oparciu o nowy, oparty na Excelu format analizy strukturalnej SAF
 • Elastyczna wymiana modeli z zewnętrznym oprogramowaniem