SOFiSTiK FEA

SOFiSTiK FEM

Pakiety programu SOFiSTiK FEM umożliwiają szybkie i łatwe dobranie takiego rozwiązania, które odpowiadać będzie indywidualnym potrzebom danego biura projektowego. Pakiety obejmują zagadnienia począwszy od projektowania elementów lub konstrukcji dwuwymiarowych (płyty, belki, ramy, ruszty), poprzez obiekty kubaturowe z uwzględnieniem etapowania, sprężenia czy dynamiki, a na obiektach inżynierskich i mostowych kończąc.

FUNKCONALNOŚĆ

Określona funkcjonalność każdego z pakietów może zostać dowolnie rozbudowana poprzez zakup dodatkowych modułów (np. pakiet 3D FEM PRO uzupełniony o moduł do modelowania i obliczania sprężenia). Dzięki temu istnieje możliwość skonfigurowania struktury programu w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować go do indywidualnych potrzeb, a tym samym zoptymalizować koszty. Co ważne, specjalistyczne moduły można dokupić w dowolnej chwili użytkowania programu bądź tylko wynająć je na określony czas (np. na 3 miesiące).

Wszystkie pakiety zapewniają możliwość projektowania i wymiarowania według Eurokodów i wielu innych norm, a także interaktywnej analizy konstrukcji za pomocą postprocessingu i 64-bitowego, efektywnego silnika obliczeniowego.

W celu sprostania coraz to bardziej wymagającym oczekiwaniom Projektantów, pakiety oferują różnorodne możliwości modelowania konstrukcji (preprocessing), począwszy od parametrycznego wprowadzania tekstowego (rozwiązanie bardzo efektywne w przypadku wielokrotnego projektowania powtarzalnych konstrukcji), poprzez interfejsy oparte na programie AutoCAD® (nakładka SOFiPLUS) oraz rozwiązania BIM z programem Autodesk Revit® Structure. Modelowanie graficzne w oparciu o powszechnie stosowany w praktyce budowlanej interfejs AutoCada sprawia, że rozpoczęcie pracy z programem jest bardzo łatwe i intuicyjne. Możliwe jest w prosty sposób zdefiniowanie nawet najbardziej skomplikowanej geometrii, uwzględniającej takie elementy jak pręty, belki, cięgna, płyty proste, powierzchnie zakrzywione, elementy bryłowe i inne.

Nad optymalizowaniem i rozbudową wiodących technologii SOFiSTiK trwają nieustanne prace, dzięki czemu regularnie wprowadzane są poprawki i nowe wersje oprogramowania. Wykupienie opcji serwisowej umożliwia bieżące aktualizowanie programu do najnowszej wersji, a także zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania (w języku angielskim lub niemieckim).

SOFiSTiK ULT SOFiSTiK PREM SOFiSTiK PRO

Pakiety SOFiSTiK FEA:

Pobierz BROSZURĘ z opisem funkcjonalności poszczególnych pakietów SOFiSTiK FEM.

Prostota obsługi i wiarygodność wyników powodują, że SOFiSTiK często wybierany jest jako narzędzie obliczeniowe przez inżynierów zmagających się z codziennymi problemami na placu budowy. Jednak możliwość dowolnej rozbudowy funkcjonalności oprogramowania, m.in. o zagadnienia nieliniowe, dynamiczne, pożarowe czy geotechniczne sprawia, że program znajduje także zastosowanie w środowisku uniwersyteckim, analizującym nietypowe problemy naukowe.

MOŻLIWOŚCI

Poza standardowymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, oprogramowanie SOFiSTiK oferuje między innymi:

• moduły do modelowania i obliczania konstrukcji sprężonych (belki, płyty, elementy krzywoliniowe);
• moduły do automatycznego modelowania różnych typów obiektów mostowych;
• moduły do modelowania różnych typów fundamentów;
• etapowanie wznoszenia konstrukcji;
• modelowanie obciążenia ruchem pojazdów;
• modelowanie obciążenia trzęsieniem ziemi;
• analizę modalną;
• analizę wyboczeniową;
• analizę termiczną;
• analizę warstwowej półprzestrzeni sprężystej;
• projektowanie słupów ze względu na warunki pożarowe;
• wiele innych.

Program SOFiSTiK bezbłędnie współpracuje między innymi z powszechnie stosowanymi na rynku polskim programami AutoCAD oraz Revit. Umożliwia to łatwe importowanie rysunków lub podkładów architektonicznych oraz znacznie ułatwia rozpoczęcie pracy z programem.