SOFiSTiK BiMTOOLS

sofistik-bimtools

Oprogramowanie z serii SOFiSTiK BiMTOOLS to zestaw bezpłatnych narzędzi współpracujących z programem Autodesk Revit Structure, zwiększających efektywność opracowań widoków aż do 50%.

Narzędzia te dostępne są w języku niemieckim, angielskim oraz francuskim. Poniżej opisano ich funkcjonalność:

Zamiana rodzaju czcionki

Narzędzie to zmienia właściwości czcionki w dowolnym opisie (notatka, wymiary, opisy prętów lub elementów konstrukcyjnych itp.) w projekcie programu Revit. Wykorzystanie specjalnych filtrów umożliwia zmianę opisów o określonych właściwościach.

Odczyt współrzędnych

Dzięki temu narzędziu możliwe jest stworzenie listy punktów przecięć dla określonych elementów. Informacja ta umożliwia oznaczenie punktów wykorzystywanych bezpośrednio na placu budowy. Użytkownik może wybrać, w którym układzie współrzędnych będzie analizował dane. Następnie istnieje możliwość wykorzystania tych danych z innymi systemami (np. pomiary).

Tworzenie widoku elementu

Z tymi funkcjami Użytkownik może tworzyć określone Widoki w prosty sposób na postawie dowolnego elementu w programie Revit, niezależnie od jego orientacji. Można zdefiniować orientację widoku, a następnie za pomocą narzędzia utworzyć specyficzne widoki i umieścić je na arkuszu.

Pozycjonowanie elementów

Narzędzie umożliwia zastosowanie Numerów Pozycji do Elementów o tej samej kategorii. Istnieje możliwość wyboru przedrostka dla każdej kategorii i zdefiniowania kolejności numeracji. Format Pozycjonowania również jest elastyczny, przykładowo, istnieje możliwość dodania Poziomu Informacji w etykietach.

Kreator Rodzin

Kreator Rodzin umożliwia tworzenie własnych rodzin dla Belek, Prętów, Kolumn, Profili i Szczegółów. Rodziny te pozwalają na lepszą komunikację z innymi produktami SOFiSTiK (np. program do analizy strukturalnej). Można zdefiniować kształt, rodzaj materiału oraz narzędzie, które stworzy daną rodzinę w projekcie.

Automatyczne Wymiarowanie

Z tym narzędziem Użytkownik może wymiarować rzuty, przekroje itp. w bardzo efektywny sposób. Funkcja bardzo prosto definiuje więcej linii wymiarowych. Konieczne jest tylko wybranie kategorii odpowiedniej dla danej linii, dzięki czemu nie ma potrzeby klikania za każdym razem pojedynczych elementów do zwymiarowania na widoku.

Wybiórcze opisywanie

W widokach szalunkowych obiekty znajdujące się powyżej płyty również są wyświetlane. Zazwyczaj Użytkownicy nie chcą opisywać tych elementów. Nowa funkcja pozwoli Użytkownikom na opisanie tylko tych obiektów, które zostały przecięte w danym widoku. Można wybrać typ rodziny opisów dla każdej kategorii.

Ukrywanie kategorii, które nie będą drukowane

W programie Revit drukowane są wszystkie widoczne obiekty w widoku. Nowa funkcja umożliwia ukrycie / odkrycie w bardzo prosty sposób kategorii, które nie powinny być wydrukowane. Narzędzie włączy lub wyłączy te kategorie we wszystkich widokach. Użytkownicy mogą wybrać, czy dana kategoria ma być widoczna, czy też nie.