3D-FEM-PRO

Obiekty kubaturowe 3D, Projektowanie, BIM

sofistik_3d_fem_pro1 sofistik_3d_fem_pro2

Nowy pakiet 3D FEM profesional spełnia wymagania nowoczesnego projektowania z wykorzystaniem narzędzi BIM (Building Information Modeling), z wykorzystaniem programu Autodesk® Revit® Structure. Możliwe jest prowadzenie analizy 3D i projektowanie wszystkich regularnych elementów. Ponadto, z wykorzystaniem interfejsu SOFiSTiK Revit, systemy 2D mogą być generowane na podstawie trójwymiarowych modeli BIM, gdzie sztywność podpór określana jest automatycznie. W dodatku definiowanie przekrojów poprzecznych i układów konstrukcyjnych może zostać zrealizowane graficznie dzięki programowi AutoCAD® z nakładką SOFiPLUS.

  • Układy 3D z elementów: belkowych, płytowych, powłokowych, tarczowych
  • Graficzne definiowanie dowolnych przekrojów dla elementów prętowych
  • Żebra i podciągi jako belkowe elementy skończone
  • Automatyczne określanie sztywności podpór dla analizy 2D na podstawie trójwymiarowych modeli BIM
  • Wymiarowanie żelbetowych konstrukcji 3D w stanie granicznym nośności (ULS) I użytkowalności (SLS) zgodnie z różnymi normami (np. EN 1992 with NAs: BS, EHE, FIN, IDM, NF; BS 8110, SNIP)
  • Nieliniowa analiza płyt zgodnie z Eurokodem, w celu uzyskania rzeczywistych wartości ugięć i bardziej ekonomicznego projektowania
  • Analiza osiadań płyt
  • Projektowanie stalowych konstrukcji 2D zgodnie z Eurokodem (EE, EP dla klas przekrojów 1-3)
  • Interaktywny, graficzny postprocessing i tworzenie wykresów

3d-fem-ult
3d-fem-prem
3d-fem-pro