SOFiSTiK Reinforcement Generation

SOFiSTiK Reinforcement Generation automatycznie tworzy trójwymiarowe modele zbrojenia dla belek, słupów, ścian oraz płyt na podstawie analizy obliczeniowej oraz uzyskanych wyników w programie Autodesk® Revit® Structure. Model zbrojenia 3D umożliwia automatyczną generację arkuszy dwuwymiarowych, spełniających  wszystkie wymogi dotyczące rysunków konstrukcji żelbetowych. Arkusze te mogą być modyfikowane w dowolny sposób.

Wymagania konstrukcyjne z przepisów budowlanych oraz norm mogą być kontrolowane przez zestaw reguł definiowanych przez Użytkownika. Wizualizacja istniejącego zbrojenia (required) na tle wymaganego (provided), w przejrzysty sposób umożliwia sprawdzenie, czy zastosowano odpowiednią ilość zbrojenia. Minimalizuje to ryzyko popełnienia błędów.

SOFiSTiK Reinforcement Generation wykorzystuje wyniki analizy bezpośrednio z bazy danych SOFiSTiK (CDB), jak również z pakietu Revit Results Packages.

wykres

  • SOFiSTiK Reinforcement Generation jest efektywnym uzupełnieniem możliwości programu Autodesk Revit®;
  • Połączenia między elementami konstrukcyjnymi (np. ściany i płyty) nie są w pełni obsługiwane w tej wersji, podobnie jak zbrojenie konstrukcyjne.
  • Wymagania: Zainstalowana wersja programu Revit Structure 2014 lub 2015, 64-bitowy system operacyjny oraz SOFiSTiK 2014 (wersja testowa).

 

wykres2

 

Możliwości:

  • Automatyczne generowanie trójwymiarowych rysunków prętów zbrojeniowych dla belek, słupów, ścian i stropów z wykorzystaniem wyników analizy obliczeniowej;
  • Wizualizacja wymaganej (teoretycznej) i fizycznie zastosowanej ilości zbrojenia w celu minimalizacji ryzyka popełnienia błędu;
  • Importowanie wyników obliczeń z bazy danych SOFiSTiK (CDB) i przechowywanie w pakietach Results Packages.