SOFiSTiK Reinforcement Detailing

SOFiSTiK Reinforcement Detailing znacząco przyspiesza tworzenie rysunków konstrukcji żelbetowych na podstawie trójwymiarowego modelu w programie Revit®. Produkt składa się z oprogramowania i zestawu modułów, dzięki czemu może być łatwo dostosowany do indywidualnych lub wewnętrznych standardów. Możliwe jest także tworzenie zestawień prętów zbrojeniowych wraz ze schematami gięć oraz cięć.

 • Dostosowanie zawartości pakietów do indywidualnych potrzeb klienta
 • Dwa tryby operacyjne: oznaczenia na projekcie lub na arkuszu
 • Ustawienia oznaczeń na podstawie dodatkowych kryteriów takich jak długości, połączenia, itp.
 • Możliwość dostosowania opisów do wszystkich rodzajów prętów zbrojeniowych
 • Grupowanie prętów do odpowiednich grup na podstawie ich lokalizacji w elemencie konstrukcyjnym (np. zbrojenie dolne, górne)
 • Tworzenie układów zbrojenia ze zmiennymi długościami segmentu
 • Podział prętów według długości zakładów i długości spawów
 • Narzędzia do wskazania ułożenia pręta: jego końców, warstw itp.
 • Szczegóły kształtów prętów dla odpowiedniej reprezentacji
 • Połączenie łączników oraz kotew z końcami prętów
 • Przypisywanie prętom elementów konstrukcyjnych: stropów, ścian, itp.
 • Przeszukiwanie prętów na podstawie oznaczeń
 • Tworzenie schematów gięcia wg określonej długości i kształtu
 • Schematy gięcia dla prętów oraz schematy cięć dla siatek zbrojeniowych
 • Eksport danych do pliku CSV oraz ABS
 • Narzędzia tworzenia, modyfikacji i wizualizacji
 • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędów
 • Zapewnienie odpowiedniej czytelności i przejrzystości rysunków
 • Skrócenie czasu tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji żelbetowych

 cytat


arkusz23darkusz1

SOFiSTiK Reinforcement Detailing: Getting Started