SOFICAD-B

MODUŁ REINFORCEMENT

                SOFiCAD-B Reinforcement to to elastyczne i sprawdzone narzędzie do generowania i edytowania rysunków zbrojeniowych z prętami stalowymi, strzemionami i siatkami prętów. Poza ogromną liczbą opcji ułatwiających pracę inżyniera, najważniejszymi funkcjami są programowalność specyficznych makr i odniesień do oprogramowania obliczeniowego SOFiSTiK FEA.

Cechy:

  • bezproblemowa integracja z AutoCADem
  • dowolne funkcje AutoCADa (edytowanie, właściwości, szybkie filtrowania) mogą zostać zastosowane do obiektów typu zbrojenie
  • intuicyjne menu „right-click”
  • łatwe modyfikacje narysowanego zbrojenia
  • łatwe generowanie indywidualnych standardów biura projektowego
  • automatyczne i ręczne przypisywanie numeracji
  • wyszukiwarka dowolnych pozycji
  • automatyczne aktualizowanie liczby prętów
  • widoczne mnożniki danej pozycji, które mogą być uwzględnione w zestawieniu
  • wymiarowanie „na metr bieżący” z automatycznym określeniem wymaganej liczby prętów
  • pręty i schematy gięcia generowane bezpośrednio przez program
  • w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju, siatki, średnice prętów czy wkładki dystansowe, mogą zostać arbitralnie wczytane z zewnętrznego pliku
  • możliwość pracy z uwzględnieniem etapowania konstrukcji (klasyfikacja zbrojenia do różnych schematów gięcia)
  • Połączenie z oprogramowaniem obliczeniowym SOFiSTiK FEA: import wyników, zapisywanie zbrojenia

Makra (tylko z SOFiCAD):

  • elementy konstrukcyjne: kolumny, schody, stopy fundamentowe, belki ciągłe, ściany oporowe, płyty okrągłe etc.
  • interfejs zgodny z programami SOFiSTiK do kolumn i fundamentów
  • automatyczne generowanie szalunków i zbrojenia dla typowych elementów konstrukcyjnych
  • wprowadzanie parametrów z wykorzystaniem szablonów
  • dowolne szablony szalunków i zbrojenia mogą zostać przygotowane z wykorzystaniem języka CADINP-makro