SOFICAD-V

Moduł ‘Alignment’

Pozwala na planowanie konstrukcji autostrad z dopasowaniem do ich osi, gradientów oraz pochylenia zboczy. Regularne przekroju uwzględniające oznaczenia poziomów wymagają: AutoCAD®, SOFiCAD